Certifikat

CERTIFIERING AV MILJÖLEDNINGSSYSTEM

CERTIFIERING AV KVALITETSSTYRNINGSSYSTEM

CERTIFIERING AV ARBETSHÄLSA OCH SÄKERHETSLEDNINGSSYSTEM

ROHS-EU ROHS tio scanning + kemisk mätning

Zhongguancun High Tech-kritik

Högteknologiskt certifikat

CE-certifikat